Tome Živanovića 151, 35250 Paraćin, Srbija
+381 35 571 – 217
office@joca.rs

ПДВ

Добро дошли на сајт

фабрике слатких посластица „Јоца"

Назив

ДЕЈАН СТАНОЈЕВИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ЈОЦА ПАРАЋИН

Издвојена места

Адреса: Томе Живановића бб, Параћин, Србија
Делатност: 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

ПИБ

101096433

Отпочео ПДВ активност дана

01.01.2005. године