Tome Živanovića 151, 35250 Paraćin, Srbija
+381 35 571 – 217
office@joca.rs

АПР

Добро дошли на сајт

фабрике слатких посластица „Јоца"

Назив

ДЕЈАН СТАНОЈЕВИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА ЈОЦА ПАРАЋИН

Шифра и опис претежне делатности

1072 - Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

Издвојена места

Адреса: Томе Живановића бб, Параћин, Србија
Делатност: 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

Текући рачун

170-0050010640000-39

Допунски подаци : интернет адреса

joca2001@eunet.rs